พ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ ราชกิจจานุเบกษา

มาแล้ว พ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 2562

Home / ข่าวทั่วไป / มาแล้ว พ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ 2562

ประเด็นน่าสนใจ

  • ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  • เหตุผลในการใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก็เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์
  • ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้
  • ให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานให้เสร็จภายใน 1 ปี
  • ให้ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพ.ร.บ.นี้ ให้เสร็จภายใน 1 ปี

วันนี้ (27 พ.ค. 2562 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้สามารถรับมือเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือภัยคุกคามอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ลิ้งดาวน์โหลด พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ 2562

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

ก่อนหน้านี้ ในร่างพ.ร.บ. ความมั่นคงทางไซเบอร์ ก็ได้มีเสียงคัดค้านจากภาคส่วนต่างๆ หรือข้อสังเกตต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและความไม่ชัดเจนของตัวกฎหมายนี้ แต่ในวันนี้ ก็ได้มีประกาศออกมามีผลบังคับใช้