ข่าวสดวันนี้ พานไหว้ครูชาบู

‘พานไหว้ครูชาบู’ ไอเดียเด็ดจากนักเรียน จ.ชัยนาท เสร็จงานรับประทานได้

Home / ข่าวทั่วไป / ‘พานไหว้ครูชาบู’ ไอเดียเด็ดจากนักเรียน จ.ชัยนาท เสร็จงานรับประทานได้

ประเด็นน่าสนใจ

  • โรงเรียนวัดฝาง  จังหวัดชัยนาท จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
  • นักเรียนชั้นต่าง ๆ มีแนวคิดในการจัดตกแต่งพานไหว้ครูที่แปลกใหม่ไปจากเดิม
  • พานไหว้ครูที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ‘พานชาบู’ ของนักเรียนชั้น ป.5 เป็นพานใหญ่ที่สุด โดยภายในพานมีหม้อดิน ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักต่างๆ เต้าหู้อ่อน และหมูเป็นส่วนประกอบ

จ.ชัยนาท นักเรียนจัดพานไหว้ครูชาบู ไอเดียเด็ดเสร็จงานรับประทานได้

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ (6 มิ.ย.62) ที่โรงเรียนวัดฝาง ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จัดพิธีไหว้ครูเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น จะจัดทำพานไหว้ครูระดับชั้นละ 1 คู่ สำหรับนักเรียนชายหญิงได้นำขึ้นไปไหว้ครูเป็นอันดับแรก

ซึ่งพานไหว้ครูในครั้งนี้นักเรียนได้มีแนวคิดในการจัดตกแต่งได้สวยงาม เช่น พานขนมหวาน พานเงาะ พานสับปะรด และที่แปลกกว่าเพื่อนคือ พานไหว้ครูชาบู ของนักเรียนชั้น ป.5 เป็นพานใหญ่ที่สุด โดยภายในพานมีหม้อดิน ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักต่างๆ เต้าหู้อ่อน และหมู แต่ที่ขาดไม่ได้ คือ ดอกไม้ธูปเทียน ดอกรัก ดอกมะเขือ หญ้าแพรกซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีไหว้ครู หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูเด็กๆ ทำเมนูชาบูรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย

นายกนก กองคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฝาง กล่าวว่า พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเปิดเทอมแรก ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา นอกจาก ธูป เทียน ได้แก่ ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ สื่อถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย ส่วนหญ้าแพรก สื่อถึง ความอดทน และเรียนรู้ได้เร็ว

สำหรับการจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียน ถือว่านักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของ “ครู” ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน

ขอบคุณที่มา สวท.ชัยนาท