ข่าวสดวันนี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาล

นิด้าโพล เผย ประชาชนมองสมัยที่ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ครบ 4 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / นิด้าโพล เผย ประชาชนมองสมัยที่ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ครบ 4 ปี

นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนสมัยที่ 2 พล.อ.ประยุทธ์ 26.77% ดีใจเดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้ ขณะที่ 44.11% มองรัฐบาลจะอยู่ได้ครบ 4 ปี 

วันที่ 9 มิ.ย. 2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สมัยที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน เมื่อสมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 เสียง เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดเห็นดังนี้

 • ร้อยละ 26.77 ระบุว่า ดีใจ เดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้
 • ร้อยละ 25.50 ระบุว่า เฉย ๆ ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้
 • ร้อยละ 24.78 ระบุว่า ผิดหวัง ที่เศรษฐกิจของประเทศอาจต้องหยุดอยู่กับที่ไปอีกระยะหนึ่ง
 • ร้อยละ 15.06 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ร้อยละ 11.71 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน

ขณะที่เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออายุรัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดังนี้

 • ร้อยละ 44.11 ระบุว่า รัฐบาลจะอยู่ได้ครบ 4 ปี
 • ร้อยละ 18.47 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี
 • ร้อยละ 16.56 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี
 • ร้อยละ 10.11 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ร้อยละ 5.50 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี
 • ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ