รางวัลนำจับ ราชกิจจานุเบกษา สลากเกินราคา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ราชกิจจาฯ ประกาศ แจ้งจับสลากฯ เกินราคา ได้รางวัลนำจับ

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจาฯ ประกาศ แจ้งจับสลากฯ เกินราคา ได้รางวัลนำจับ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ระเบียบสนง.สลากกินแบ่งฯ เปิดให้ผู้แจ้งเบาะแส-ผู้จับกุม รับเงินรางวัลนำจับได้
  • ผู้แจ้งเบาะแส รับเงินรางวัลคดีละ 1000 บาท
  • ผู้จับกุมรับ เงินรางวัลเท่ากับจำนวนค่าปรับ แต่ไม่เกิน 2000 บาท

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสากเกินราคา โดยระบุให้เงินรางวัลสินบนนำจับดังนี้

สำนักงานสลากกินแบ่งฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคา เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว โดยกำหนดอัตราให้ คือ

  1. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจับกุมได้รับรางวัลเท่ากับจำนวนค่าปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2000 บาท
  2. ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1000 บาท

โดยในการขอรับรางวัลนำจับผู้ขายสลากกินราคา ผู้ที่แจ้งความหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม จะต้องติดต่อขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานจับกุม ซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

สำหรับในการขอรับเงินรางวัลนำจับนี้ จะสามารถขอได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด

*** หมายเหตุ ระเบียบนี้ได้มีการประกาศไว้ตั้งแต่ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเพิ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา