วันโยคะสากล โยคะ

กลุ่มคนรักสุขภาพ เข้าร่วม ‘วันโยคะสากล’ ครั้งที่ 5

Home / ข่าวทั่วไป / กลุ่มคนรักสุขภาพ เข้าร่วม ‘วันโยคะสากล’ ครั้งที่ 5

วันนี้ ( 16 มิ.ย. 62 ) ที่ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธรีราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “วันโยคะสากล ครั้งที่ 5” (The 5th International Day of Yoga) มหกรรมเล่นโยคะหมู่จำนวนมากที่สุด โดยมีผู้มีที่ชื่นชอบโยคะจำนวนมาก ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติโยคะเป็นเวลา 40 นาที แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์กรสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันโยคะสากล (International Day of Yoga) เมื่อปี พ.ศ. 2557 และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมออกกำลังกายโยคะหมู่ เนื่องในวันโยคะสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และสืบสานโยคะให้รู้จักในวงกว้าง ก่อนจะจัดงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 โดยในแต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าร่วมเล่นโยคะกว่า 8,000 คนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์สำคัญที่สุดของโยคะ คือ การบำบัดกายและจิต ผ่านการช่วยบรรเทารักษาอาการปวดต่างๆ ช่วยในการเผาผลาญพลังงาน ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเครียด และช่วยฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม “โยคะ” เป็นศาสตร์ที่ทางรัฐบาลอินเดีย ภายใต้การนำของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญมาก และพยายามเผยแพร่ศาสตร์ที่มีมานานกว่า 2,000 ปี ให้เป็นที่รู้จักและนิยมปฏิบัติไปทั่วโลก กระทั่งในการประชุมสหประชาชาติเมื่อปี 2557 สมาชิกกว่า 177 ประเทศทั่วโลก เห็นชอบให้กำหนดให้ทุกวันที่ 21 มิถุนายน เป็น “วันโยคะสากล”