กสทช. ประมูลเบอร์สวย

เช็กรายละเอียด กสทช. จัดประมูลเบอร์สวย 3-4 สิงหาคม 2562

Home / ข่าวทั่วไป, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เช็กรายละเอียด กสทช. จัดประมูลเบอร์สวย 3-4 สิงหาคม 2562

กสทช. โทรคมนาคม จัดประมูลเบอร์สวย รายได้ส่งรัฐ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงาน กสทช. จำนวน 687 เบอร์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงทะเบียนล่วงหน้า

 • ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
 • ทางระบบ online ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หรือ ณ สำนักงาน กสทช. เวลา 8.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ )
 • มีสิทธิจอง tablet ล่วงหน้าสำหรับใช้ประมูล แต่มีจำนวนจำกัด หากหมด ต้องนำอุปกรณ์ tablet โทรศัพท์ smartphone มาใช้เองในวันประมูล

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน

การประมูล

 • วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562   ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. (พหลโยธิน 8 กรุงเทพฯ) 
 • ลงทะเบียน 8.08 น. เริ่มประมูล 9.09 น.

หลังการประมูล

 • การรับรองผลการประมูลจะมีรายละเอียดเร็ว ๆ นี้
 • ชำระเงินประมูลเลขหมายสวยภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานรับรองผล
 • ลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ชำระเงินประมูลครบถ้วน
 • การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 180 วันนับแต่วันที่สำนักงานรับรองผล

ตัวอย่างชุดหมายเลขที่ออกประมูล 

‘คู่คู่โฟร์’ (2 คู่ติดกับ 4 ตัวเหมือนกัน) 90 เบอร์ ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท เช่น

 • 09-5599-5555
 • 09-6655-6666
 • 09-9988-9999 

‘ตองคู่คู่’ (3 ตัวเหมือน ติดกับ 2 ตัวเหมือนสองคู่) 267 เบอร์ ราคาเริ่มต้น 2 หมื่นบาท เช่น

 • 088-888-9988
 • 088-999-5555
 • 088-999-8899

‘กระจก 2 คู่’ (กระจก 2 ตัวเหมือนกันติดกันภายใน) 63 เบอร์ ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท เช่น 

 • 08-8899-9988
 • 09-5566-6655
 • 09-5599-9955 

ดูหมายเลขที่นำมาประมูลทั้งหมด

ขั้นตอนการประมูล 

 • ขั้นตอนที่ 1 สำนักงาน กสทช. นำเสนอรายการเลขหมายสวยชุดละไม่เกิน 10 เลขหมาย
 • ขั้นตอนที่ 2 ผู้เข้าร่วมประมูลแสดงความประสงค์เลือกเลขหมายสวยที่ต้องการประมูลภายใน 30 วินาที
 • ขั้นตอนที่ 3 เริ่มประมูลเฉพาะเลขหมายสวยที่มีผู้แสดงความประสงค์ในขั้นตอนที่ 2 (ประมูลทีละ 1 เลขหมาย)

โดยการประมูลจะใช้วิธีเสนอราคาผ่านระบบ web based application ภายในบริเวณสถานที่จัดการประมูลเท่านั้น

ศึกษาเงื่อนไขการประมูลและการดำเนินการประมูล

คู่มือฉบับย่อสำหรับผู้เข้าร่วมประมูล

ที่มา: กสทช.