ข่าวสดวันนี้ ประชุมอาเซียน

อปพร.ซ้อมแผน รับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงประชุมอาเซียน

Home / ข่าวทั่วไป / อปพร.ซ้อมแผน รับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงประชุมอาเซียน

ประเด็นน่าสนใจ

  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนปฎิบัติการเชิงรุกรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • การซ้อมแผนครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับการประชุมอาเซียน
  • ในปีนี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน

นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย ( อปพร. ) เขตคลองเตย นายสมเกียรติ สิริสถาพรกุล ประธานที่ปรึกษา อปพร. และ นายสมศักดิ์ เลิศวิริยะ กรรมการ คุณธรรมณันท์ วรัณวัชรโรจน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คลองเตย อบรมสภาพร่างกายการกู้ชีพ ที่ค่ายนวมินทรราชินี. กรมทหารราบที่ 21. จังหวัด ชลบุรี

คุณสุชัย เปิดเผยว่า การจัดอบรมซักซ้อมการกู้ชีพนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพของ ระเบียบวินัย ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน ทั้งภัยธรรมชาติหรือเหตุที่อสจสร้างความสูญเสีย ให้ปฎิบัติภารกิจได้รวดเร็ว และถูกต้อง รองรับทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการรอบรับสถานการณ์ ในช่วงไทยเป็นเจ้าภาพที่ไทยเป็นเจ้าภาพ