บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เตรียมแจก ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบ 3 ต้นเดือน ก.ค. นี้

Home / ข่าวทั่วไป / เตรียมแจก ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบ 3 ต้นเดือน ก.ค. นี้

วันนี้ (25 มิ.ย.62) นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ โดยในปี 2560 มีผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวนทั้งสิ้น 3,140,409 คน ซึ่งได้ผลิตบัตรแล้ว จำนวน 3,121,307 คน และได้แจกบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิซึ่งได้นำไปใช้จ่ายแล้ว จำนวน 3,046,447 ใบ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่สำนักงานคลัง จังหวัดกรุงเทพฯ ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะขอให้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตร ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562 หากไม่มารับภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

นอกจากนี้ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 3 ประมาณ 19,000 คน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการผลิตแล้วเสร็จและแจกบัตร ได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562 ประมาณ 12,000 คน ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายมีข้อมูลไม่ครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้มีสิทธิบางรายที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตนถูกต้องหรือไม่ ไปติดต่อกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการผลิตบัตรในครั้งนี้ อาจทำให้หมดสิทธิในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ