ทุเรียนภูเขาไฟ ศรีสะเกษ สารวัตรทุเรียน

ตั้งสารวัตรทุเรียน ควบคุมคุณภาพ ‘ทุเรียนภูเขาไฟ’ หลังเป็นที่ต้องการ

Home / ข่าวทั่วไป / ตั้งสารวัตรทุเรียน ควบคุมคุณภาพ ‘ทุเรียนภูเขาไฟ’ หลังเป็นที่ต้องการ

“ทุเรียนภูเขาไฟ” จ.ศรีสะเกษ ถือเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคถูกสวมสิทธิ์ และนำทุเรียนอ่อนมาขาย จังหวัดศรีสะเกษ จึงตั้งสารวัตรทุเรียน เพื่อตรวจแผงและสวน ป้องกันพ่อค้านำทุเรียนด้อยคุณภาพมาจำหน่าย

ทุเรียนภูเขาไฟ กลิ่นไม่ฉุน รสชาติหวานมัน ทำให้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 180-200 บาท ที่ผ่านมาพบปัญหาการสวมสิทธิ์ทุเรียน และปัญหาทุเรียนอ่อน จังหวัดศรีสะเกษจึงออกประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ พร้อมตั้งสารวัตรทุเรียนซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครอง , พาณิชย์ และเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียน ทั้งแผงจำหน่ายและสวนทุเรียน

โดยจะมีการตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ หากพบทุเรียนไม่ได้คุณภาพ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนได้และหากพบการสวมสิทธิ์นำทุเรียนต่างถิ่นมาขายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

พื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษกว่า 6 พันไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอขุนหาญ กันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ มีผลผลิตออกสู่ตลาดปีละกว่า 4,000 ตัน และมีการยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และประกาศเป็นทุเรียน GI เมื่อปีทีผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษระบุว่า นอกจากแผนขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟเป็น 10,000 ไร่ ในอีก 2 ปีข้างแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการควบคุมคุณภาพของทุเรียนภูเขาไฟให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน