สี่ล้อแดงเชียงใหม่ แกร็บคาร์

สี่ล้อแดงเชียงใหม่ ค้านแกร็บคาร์ถูกกฎหมาย

Home / ข่าวทั่วไป / สี่ล้อแดงเชียงใหม่ ค้านแกร็บคาร์ถูกกฎหมาย

กลุ่มรถสองแถวและรถรับจ้างจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกแนวคิดให้แกร็บคาร์ถูกกฎหมาย เนื่องจากเกรงได้รับผลกระทบต่ออาชีพ

นายบุญเนียน บุญทา ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมสมาชิกกว่า 200 คัน ได้ประชุมที่สหกรณ์ เพื่อคัดค้านกระทรวงคมนาคม ที่ผลักดันและแก้กกฏหมายให้มีแอปพลิเคชั่น บริการขนส่งแกร็บ (Grab) ให้ถูกกฎหมาย

ซึ่งส่งผลกระทบต่อรถรับจ้างสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ และภาคเหนือ โดยมีนายวิฑูรย์ แนวพานิชย์ ประธานชุมนุมสหกรณ์เดินรถแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม เนื่องจากกระทบสมาชิกสหกรณ์ทั้งรถรับจ้างสี่ล้อแดง แท็กซี่มิเตอร์ รถตู้ และสามล้อเครื่อง กว่า 2,600 คัน

ทั้งนี้ในที่ประชุม มีมติให้ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมผ่าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้ทบทวนแนวคิดและนโยบายดังกล่าว เพราะจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ที่ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะอย่างถูกกฎหมายและเสียภาษีมานานหลายสิบปี

นายบุญเนียม กล่าวว่า การรวมตัวครั้งนี้เป็นการแสดงพลังครั้งใหญ่อีกครั้งของชาวสี่ล้อแดง สาเหตุเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลต่อการแก้ปัญหา โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดำเนินการอย่างจริงจังกับรถแกร็บ ทั้งที่เป็นการให้บริการที่ผิดกฎหมาย จนทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างสี่ล้อแดงกับแกร็บแท็กซี่ แต่มีการนำนโยบายและแนวคิดดังกล่าวทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่ผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่ได้รับประโยชน์