ซีอุย ตามหาญาติ

รพ.ศิริราช ประกาศตามหาญาติ ‘ซีอุย’ เพื่อหารือแนวทางจัดการร่าง

Home / ข่าวทั่วไป / รพ.ศิริราช ประกาศตามหาญาติ ‘ซีอุย’ เพื่อหารือแนวทางจัดการร่าง

รพ.ศิริราช ประกาศตามหาญาติ ‘ซีอุย’ เพื่อหารือแนวทางจัดการร่าง ให้เวลาถึง 4 ส.ค. นี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศเรื่องการติดตามหาญาติของ นายลีอุย แซ่อึ้ง (นายซีอุย แซ่อึ้ง) โดยระบุว่า ด้วยทางคณะฯ มีกุศลเจตนาที่จะดำเนินการเกี่ยวกับร่างของ นายซีอุย แซ่อึ้ง ซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมเสน เพื่อเป็นวิทยาทานให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านนิตเวชชแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 โดยจะร่วมหารือกับญาติของนายซีอุย เพื่อพิจารณาวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอประกาศให้ญาติของ นายลีอุย แซ่อึ้ง ที่มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ โปรดติดต่อมายังคณะฯ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2562 และเมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นญาติจริง ทางคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เชิญมาร่วมเพื่อพิจารณาการดำเนินการต่อไป

หากพ้นวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ไปแล้วยังไม่มีญาติมาแสดงตัว ทางคณะฯ ขอใช้สิทธิตามกฎหมายดำเนินการเกี่ยวกับร่างของ นายซีอุย อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป