ผัดไทย เชื้อปรสิตในผัดไทย

สธ. ยืนยัน! ไม่พบเชื้อปรสิตในผัดไทย

Home / ข่าวทั่วไป / สธ. ยืนยัน! ไม่พบเชื้อปรสิตในผัดไทย

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสอบสวนโรค แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าชาวออสเตรเลียทั้งสองติดเชื้อปรสิตจากการกินอาหารที่เมืองไทยหรือไม่

จากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อโรคชนิดนี้ใน จ.ภูเก็ต ขณะที่ทั่วประเทศพบไม่ถึง 10 ราย ที่ติดเชื้อไดเอนตามีบา ฟราจิลิส ซึ่งทั้งคู่กล่าวอ้างว่าแพทย์ที่ออสเตรเลียวินิจฉัยว่าติดเชื้อตัวนี้

ส่วนโอกาสที่เกิดจากการกินผัดไทย มีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เพราะเป็นอาหารที่ปรุงสุก ผักที่เป็นองค์ประกอบไม่น่าจะมีโอกาสติดเชื้อ อีกทั้งไทยมีระบบการตรวจสอบเรื่องอาหาร ตรวจสอบร้านอาหารอย่างสม่ำเสมอ

รศ.องอาจ มหิทธิกร หัวหน้าภาควิชาพยาธิ โปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เชื้อปรสิตไดเอนตามีบา ฟราจิลิส สามารถเจอได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในไทย แต่ไม่อยู่ในอาหารปรุงสุก และการระบุว่าเชื้ออยู่ในร่างกายถึง 2 ปี เป็นไปได้ยาก เพราะหากร่างกายแข็งแรงแม้มีเชื้อ ก็จะขับถ่ายออกประมาณ 1 สัปดาห์เชื้อก็หมดแล้ว

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เชื่อว่าข่าวดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยและภูเก็ตอย่างแน่นอน จึงควรวางมาตรการเรื่องการดูแลสุขอนามัยร้านอาหาร Street Food และต้องบังคับการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง