กรุงเทพโพลล์

โพลล์ระบุ คนกรุงเกินครึ่งวางแผนไปทำบุญ นักดื่ม 87% ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา

Home / ข่าวทั่วไป / โพลล์ระบุ คนกรุงเกินครึ่งวางแผนไปทำบุญ นักดื่ม 87% ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยกรุงเทพ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่อง “คนกรุงปฏิบัติอย่างไร ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างราว 1200 คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการสำรวจพบว่า

พุทธสานิกชนในกรุงเทพฯ ห่างไกลการเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ หรือไม่?

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.5 ระบุว่า ยังคงใกล้ชิดเหมือนเดิม ในขณะที่อีก 39.9% ระบุว่า ห่างไกลมากๆ และส่วนที่เหลือระบุว่า ไม่แน่ใจ

ซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้ พุทธสานิกชนส่วนใหญ่ กว่า 51% ระบุว่า มีแผนจะเดินทางไปทำบุญ ร้อยละ 12.4 มีแผนจะไปทำบุญพร้อมท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ร้อยละ 9.5 มีแผนจะเดินทางกลับบ้านหรือออกไปเที่ยวที่อื่นๆ และที่เหลือ ร้อยละ 26.7 ติดงาน, ติดธุระ ไม่ได้หยุดยาว จึงไม่มีแผนใดๆ

สิ่งที่ตั้งใจทำในช่วงเข้าพรรษานี้?

สำหรับสิ่งที่พุทธสานิกชนส่วนใหญ่ ระบุในช่วงเข้าพรรษานี้ จำนวน 48.6% ระบุว่า จะไปทำบุญตักบาตรทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา รองลงมาคือ สวดมนต์นั่งสมาธิ 35.2% และอีก 26.5% เลือกที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือนนี้

นายกฯ ชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษา “รักษาชีวิตอย่าติดสุรา” จะเข้าร่วมหรือไม่?

สำหรับผู้ที่ดื่มสุราร้อยละ 87 จะเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ในช่วง 3 เดือนนี้ โดยทั้งหมดนั้น มีทั้งผู้ที่จะงด และลดลงเหลือเฉพาะแค่งานสังสรรค์บางงาน (ร้อละ 36.8), งดตลอด 3 เดือน (ร้อยละ 32.2) และ กลุ่มที่งดเพียงบางช่วง ซึ่งคาดว่า อาจจะไม่ต่อเนื่องถึง 3 เดือน (ร้อยละ 18.0)

ในขณะที่มีเพียง ร้อยละ 13.0 ที่ระบุว่า จะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษานี้

ในหลักธรรมของการปกครองบ้านเมือง อยากฝากข้อใดถึงนายกฯ และครม. มากที่สุด

คนส่วนใหญ่เลือกหลักธรรมข้อ “สะสะเมธัง” หรือ การบำรุงบ้านเมืองให้เจริญทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรม ร้อยละ 36.2 อีกร้อย

ร้อยละ 29.3 เลือก “สัมมาปาสัง” หรือ การฉลาดในการแก้ปัญหาสังคม ส่งเสริมอาชีพ ให้คนจนตั้งตัวได้

ร้อยละ 20.4 เลือก “วาจาเปยยัง” หรือ การพูดตามความจริง ตามความเป็นธรรม มีวาจาที่ชวนฟัง

และสุดท้าย ร้อยละ 14.1 เลือก “ปุริสเมธัง” หรือ การเลือกรู้จักใช้คนให้ตรงกับตำแหน่งที่เหมาะสม ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ