กงสุลใหญ่ เตือนภัย

ประกาศเตือนภัยคนไทยที่เดินทางไปนครซานฟรานซิสโก นครลอสแอนเจลิส และเมืองลาสเวกัส

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศเตือนภัยคนไทยที่เดินทางไปนครซานฟรานซิสโก นครลอสแอนเจลิส และเมืองลาสเวกัส

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง เตือนภัยคนไทยที่เดินทางไปนครซานฟรานซิสโก นครลอสแอนเจลิส และเมืองลาสเวกัส

ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ออกประกาศเตือนภัยคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว ให้ระวังภัยมิจฉาชีพในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งรายละเอียดประกาศทั้งหมดมีดังนี้

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับคําร้องจํานวนมากจากนักท่องเที่ยวไทยให้ ออกเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง เพื่อทดแทนหนังสือเดินทางที่สูญหายจากการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน

โดยเฉพาะการถูกทุบรถยนต์ที่จอดไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ อันเป็นเหตุให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งเตือน เป็นระยะๆ ให้ระวังภัยมิจฉาชีพในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ยังคงมีนักท่องเที่ยวไทยกว่า 40 ราย ที่ ถูกทุบรถยนต์เพื่อโจรกรรมทรัพย์สิน อันเป็นเหตุให้หนังสือเดินทางสูญหายไปด้วย โดยเฉพาะที่นครซานฟรานซิสโก นครลอสแอนเจลิส และเมืองลาสเวกัส ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม

ในการนี้ โดยที่ในช่วงนี้เป็นฤดูท่องเที่ยวของสหรัฐฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแสดงความห่วงใยและขอ ประเทศเตือนภัยและให้คําแนะนํามาอีกครั้ง ดังนี้

1) พยายามไม่นําของมีค่าและเงินสดติดตัวมาจากประเทศไทยเกินความจําเป็น

2) เฝ้าระวังทรัพย์สินมีค่าอย่างใกล้ชิดและอย่าวางสัมภาระหรือกระเป๋าไว้ในรถยนต์ โดยเฉพาะบนเบาะที่นั่ง ที่จะเป็นเป้าสายตา ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นให้เก็บสัมภาระไว้ในที่มิดชิด อาทิ ในกระโปรงท้ายรถยนต์

3) ควรเก็บสําเนาหนังสือเดินทางไว้ หรือถ่ายรูปหนังสือเดินทางและเอกสารตรวจลงตรา (วีซ่า) เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือที่อื่นๆ เพื่อกรณีฉุกเฉิน

4) แยกเก็บสิ่งของมีค่าและยารักษาโรคไว้หลายๆ ที่และควรพกติดตัวไว้ส่วนหนึ่ง

5) ทําประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

6) เมื่อประสบเหตุ ให้รีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ และติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่สายด่วนฉุกเฉิน 323 – 580 – 4222