ข่าวสดวันนี้ ผิดกฎหมาย สูบบุหรี่ในบ้าน

สค.แจงสูบบุหรี่ในบ้านไม่ผิดกฎหมาย เว้นแต่มีคนร้องเรียน

Home / ข่าวทั่วไป / สค.แจงสูบบุหรี่ในบ้านไม่ผิดกฎหมาย เว้นแต่มีคนร้องเรียน

ประเด็นน่าสนใจ

  • เกิดกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับการสูบบุหรีในบ้าน ที่มีการระบุว่าผิด พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ซึ่งเตรียมจะบังคับใช้ 20 ส.ค. 62
  • อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชี้แจงสูบบุหรี่ในบ้านไม่ผิดกฎหมาย เว้นมีคนร้องกระทบสุขภาพคนในครอบครัว
  • ผู้แจ้งเป็นใครก็ได้ทั้งคนในครอบครัวด้วยกันเอง และคนรอบข้างที่พบเห็นเหตุการณ์

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชี้แจงกรณีการเสนอข่าวเรื่อง การสูบบุหรีในบ้านผิด พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพ.ศ.2562 ซึ่งเตรียมจะบังคับใช้ 20 ส.ค. 62 ทำให้เกิดกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเซียลทั้งผู้สูบและไม่สูบบุหรี่

‘พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวฯ ไม่ได้มีข้อบังคับหรือห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้านอย่างที่บางสื่อเอาไปลงข่าว ว่าสูบบุหรี่ในบ้านแล้วจะมีความผิด แต่การสูบบุหรี่ในบ้านจะผิดตามกฎหมายนี้ ก็ต่อเมื่อควันบุหรี่ได้ส่งผลกระทบต่อคนในบ้านจนเกิดปัญหาสุขภาพ อาทิ ป่วย และต้องมีการแจ้งร้องเรียนเข้ามา’ นายเลิศปัญญา กล่าว

โดยผู้แจ้งเป็นใครก็ได้ทั้งคนในครอบครัวด้วยกันเอง และคนรอบข้างที่พบเห็นเหตุการณ์ เมื่อนั้นก็จะนำไปสู่การส่งนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ มีการพิจารณาคุ้มครองบุคคลในครอบครัว ส่งตรวจสุขภาพกับแพทย์ หากแพทย์ได้ตรวจและวินิจฉัยว่าบุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจริง ก็จะนำไปสู่การส่งเรื่องไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณา

ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งจำกัดบริเวณสูบบุหรี่ หรือสั่งให้เข้ารับการบำบัดเลิกบุหรี่ของให้ผู้สูบบุหรี่นั้น ซึ่งหากไม่ปฏิบัติก็จะผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งศาลต่อไป แต่กรณีนี้ไม่ใช่ความผิดทางอาญา

ซึ่ง กฎหมายนี้ระบุคำว่า ครอบครัว ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ร่วมกันในลักษณะบ้านส่วนบุคคล บ้านเช่า หรือที่ไหน หากมีการร้องเข้ามาก็ต้องไปตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากนิยามความรุนแรงของกฎหมาย ที่ระบุถึงสุขภาพ เสรีภาพ ก็จะรวมไปถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่ทำให้คนครอบครัวเสียสุขภาพ เหล่านี้สามารถแจ้งมายังพนักงานเจ้าหน้าที่ อาทิ สายด่วนช่วยเหลือสังคม โทร.1300 โดยกฎหมายคุ้มครองผู้ร้องไม่ผิด นอกจากนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะทำคู่มือและทำความเข้าใจพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่เป็นการทำลายสุขภาพ

ขอบคุณที่มาจาก thainews.prd.go.th