กรมชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี

กรมชลประทาน เร่งรัดเยียวยาชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบอ่างห้วยน้ำรี

Home / ข่าวทั่วไป / กรมชลประทาน เร่งรัดเยียวยาชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบอ่างห้วยน้ำรี

กรมชลประทาน เร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยที่ดินหรือเวนคืน ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างท่อส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

พร้อมนายธงชัย ใจเทียมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชาวบ้านเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี ในนามสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างพิจารณา และ ในส่วนของราษฎรที่ได้ผลกระทบจากการก่อสร้างท่อส่งน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 จะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยที่ดินหรือเวนคืนตามระเบียบของทางราชการต่อไป