ภาษี เก็บภาษี เก็บภาษีหวานมันเค็ม

สรรพสามิตเตรียมเก็บภาษีหวานมันเค็ม – ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้

Home / ข่าวทั่วไป / สรรพสามิตเตรียมเก็บภาษีหวานมันเค็ม – ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้

มีรายงานว่า กรมสรรพสามิต เตรียมเก็บภาษีหวานมันเค็ม – ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เครื่องดื่มให้ความหวาน น้ำอัดลม และเครื่องดื่มชูกำลัง จะปรับอัตราภาษีขึ้นอีก 15 สตางต์ ถึง 1 บาทต่อขวดขนาด 1 ลิตร และจะทยอยปรับอัตราเพิ่มไปสูงสุดที่ 5 บาท ในปี 2564

ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต คาดว่า จะช่วยรัฐจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้นอีก 4,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประกาศใช้ภาษีความหวานรอบแรก 3 พันล้านบาท

โดยกรมฯ พบว่า ผู้ผลิตสินค้า สามารถปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาล จนได้รับเครื่องหมายสินค้าที่เป็นมิตรกับสุขภาพในท้องตลาดเพิ่มขึ้น จาก 30 ตัวอย่าง เป็น 100 ตัวอย่าง ภายในเวลาเพียง 1 ปี ช่วยให้ผู้บริโภค มีทางเลือก

ขณะเดียวกัน กำลังเร่งศึกษาแนวทางการเก็บภาษีความเค็ม และความมัน หลังพบผลการศึกษา คนไทยบริโภคความเค็มเกินกว่าความต้องการของร่างกาย มากกว่า 2-3 เท่าตัว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสินค้าบางรายการถูกตีกลับจากต่างประเทศ

เนื่องจากปริมาณโซเดียมสูงเกินค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนดพร้อมระบุว่า มาตรการทางภาษีสุขภาพดังกล่าว ไม่ได้มุ่งหวังผลด้านรายได้ แต่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขมากกว่า

ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กล่าวอีกว่า กรมมีแผนจะเก็บภาษีความเค็ม และความมัน จากอาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว ซึ่งมีฉลากบอกปริมาณโซเดียม และปริมาณไขมันอย่างชัดเจน โดยจะเก็บภาษีจากปริมาณโซเดียม ที่ใช้สำหรับปรุงรส แต่อาจไม่รวมกับโซเดียมที่ช่วยถนอมอาหาร ซึ่งจะเร่งสรุปรายละเอียดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ภายในปีนี้