ทหาร

ผู้บัญชาการทหารบก สั่งสร้างทหารยุคใหม่ เสริมภาษาอังกฤษในหลักสูตรนักเรียนนายร้อย

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้บัญชาการทหารบก สั่งสร้างทหารยุคใหม่ เสริมภาษาอังกฤษในหลักสูตรนักเรียนนายร้อย

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เตรียมพบปะผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรมกว่า 800 นายทั่วประเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ หลังมีการทดสอบร่างกาย และภาษาอังกฤษ พร้อมทดสอบความรู้ทางทหาร ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษา ทบ.

ทั้งนี้ จะเป็นการทดสอบ ด้วยข้อสอบใหม่ ตำราใหม่ หลักนิยมทางทหาร (Military Doctrine) ยุคใหม่ และ How to deal with the complex wars โดยพลเอกอภิรัชต์ เล็งเห็นว่า กองทัพสหรัฐอเมริกา ที่กองทัพบกไทยยึดเป็นต้นแบบการจัดกองทัพ และการฝึกมายาวนาน

แต่ในปัจจุบันสหรัฐฯ มีการปรับปรุงเอกสาร ตำราการเรียน และหลักนิยมทางทหาร ให้เข้ากับภารกิจ ภัยคุกคาม และสถานการณ์ ดังนั้น จึงจะให้มีการจัดทำข้อสอบใหม่จากตำราใหม่หลักนิยมทางทหารต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไป รวมถึงหลักคิดเรื่องสงครามลูกผสม Hybrid Warfare เช่น ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย

นอกจากนี้ สั่งการให้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของทั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายร้อย จปร. ให้ทันสมัย สอดรับสถานการณ์ โดยเน้นสร้างกำลังพลให้เป็นผู้นำในอนาคต รวมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างนายทหารที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการเสริมความรู้ด้านไซเบอร์ให้นักเรียนนายร้อย จปร. ด้วย