พระราชทานยศตำรวจ ยศนายพล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ชั้นนายพล 53 ราย

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ชั้นนายพล 53 ราย

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 53 รายดังนี้
  • ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ

วันนี้ (30 ก.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 53 รายดังนี้