การบินไทย

การบินไทยแจง “ข่าวนักบิน 200 คน” ลาออกเป็นข่าวเก่า

Home / ข่าวทั่วไป / การบินไทยแจง “ข่าวนักบิน 200 คน” ลาออกเป็นข่าวเก่า

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิปข่าวนักบิน 200 คนลาออก
  • ตรวจสอบแล้วพบ เป็นข่าวที่เคยถูกนำเสนอเมื่อปี 2557
  • ปัจจุบันการบินไทยมีนักบิน จำนวน 1,482 คน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีมีผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปข่าวนักบิน 200 คนลาออก และมีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จากการตรวจสอบพบว่า เป็นข่าวที่เคยถูกนำเสนอตั้งแต่เมื่อปี 2557

โดยทางบริษัท การบินไทยฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวที่ถูกหยิบมาเสนออีกครั้งว่า กรณีข่าวนักบินการบินไทยจะลาออกเป็นจำนวน 200 คนนั้น ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าที่สื่อมวลชนบางสำนักได้เสนอไปตั้งแต่เมื่อปี 2557

และปัจจุบัน ฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้บริหารจัดการอัตรากำลังพลในตำแหน่งนักบินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติการบิน

ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีนักบินแสดงความจำนงขอลาออก และเกษียณอายุจำนวนเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของบริษัทฯ

ปัจจุบัน การบินไทยมีนักบิน จำนวน 1,482 คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562) ซึ่งนักบินของบริษัทฯ ทุกคนผ่านการฝึกอบรมและการปฏิบัติการบินเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางแผนและดูแลด้านอัตรากำลังพลในตำแหน่งนักบินเป็นอย่างดี