น้ำท่วม

อุบลราชธานี ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 9 อำเภอ

Home / ข่าวทั่วไป / อุบลราชธานี ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 9 อำเภอ

ประเด็นน่าสนใจ

  • จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาน้ำท่วม 25 อำเภอ
  • ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 9 อำเภอ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาน้ำท่วมทั้ง 25 อำเภอ ประชาชนประสบความเดือดร้อนจำนวนมาก

โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 แล้วทั้ง 25 อำเภอ

และได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ ตระการพืชผล นาเยีย ตาลสุม ดอนมดแดง น้ำขุ่น เหล่าเสือโก้ก เขื่องใน และอำเภอวารินชำราบ

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ที่สถานีวัดระดับน้ำขณะนี้เพิ่มขึ้นทุกสถานี โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ซึ่งจะส่งผลให้มีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยเพิ่มมากขึ้น

และคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ขณะนี้ทางจังหวัด ได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไป