Grab Taxi แกร็บ แกร็บแท็กซี่

คมนาคมดัน Grab Taxi ถูกกฎหมาย คาดบังคับใช้ มี.ค.63

Home / ข่าวทั่วไป / คมนาคมดัน Grab Taxi ถูกกฎหมาย คาดบังคับใช้ มี.ค.63

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงคมนาคม เตรียมผลักดัน Grab Taxi ถูกกฎหมาย คาดว่าน่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในเดือน มี.ค. 2563
  • โดยต้องผ่านการแก้กฎกระทรวงคมนาคม เพื่อให้รถส่วนบุคคลสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องเป็นการเรียกบริการผ่านแอปพลิเคชั่นเท่านั้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ได้ข้อสรุปว่าสามารถทำได้จริง โดยจะเริ่มจากบริการแท็กซี่ก่อน (Grab Taxi) จากนั้นจะหาแนวทางแก้กฎหมายพระราชบัญญัติขนส่ง เพื่อเปิดทางให้รถจักรยานยนต์ร่วมเดินทาง หรือ Grab Bike ซึ่งจะสามารถใช้บริการได้จริง แบบไม่ส่งผลกระทบกับจักรยานยนต์รับจ้าง หรือ วินมอเตอร์ไซด์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน คาดว่า จะเร่งสรุปข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.นี้

โดยในส่วนของ Grab Taxi จะต้องผ่านการแก้กฎกระทรวงคมนาคม เพื่อให้รถส่วนบุคคลสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องเป็นการเรียกบริการผ่านแอปพลิเคชั่นเท่านั้น ห้ามวิ่งรับผู้โดยสารตามท้องถนน หรือห้ามจอดรอรับผู้โดยสารตามจุดจอดของรถแท็กซี่ เพื่อป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาท และจะมีการติดป้ายสัญลักษณ์บนรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อแสดงว่ารถคันนี้เป็นผู้ให้บริการ Ride Hailing Service โดยจะมีการใช้เงื่อนไขดังกล่าวในต่างจังหวัดด้วย

การชำระเงินนั้นจะต้องชำระผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือ หรือระบบสแกน QR Code เท่านั้น ควบคู่กับการชำระแบบการโอนผ่านบัญชีหรือการตัดบัตรเครดิต เพื่อการันตีว่าเงินทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบและมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องในประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้เอกชนไปพัฒนาระบบชำระเงินดังกล่าวมาด้วย

หลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือน พ.ย. นี้ หากได้รับความเห็นชอบจะส่งต่อให้กฤษฎีกาทบทวนร่างกฎกระทรวงคมนาคมดังกล่าว ดังนั้น จึงคาดว่าน่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในเดือน มี.ค. 2563