วัดป่าหลวงตาบัว เสือโคร่ง

กรมอุทยานฯ เปิดถังพิสูจน์ซากเสือโคร่งของกลาง ‘วัดป่าหลวงตาบัว’

Home / ข่าวทั่วไป / กรมอุทยานฯ เปิดถังพิสูจน์ซากเสือโคร่งของกลาง ‘วัดป่าหลวงตาบัว’

ประเด็นน่าสนใจ

  • เสือโคร่งของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดจากวัดป่าหลวงตาบัว ตาย จำนวน 86 ตัว จากทั้งหมด 147 ตัว
  • กรมอุทยานฯ พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ พิสูจน์ซากเสือโคร่งที่บรรจุในถัง 200 ลิตร แช่ฟอร์มาลีน 10 %
  • หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ยัน เสือของกลางทุกตัวที่รับมาจากวัดหลวงตาบัวได้ดูแลเลี้ยงดูอย่างดี

จากกรณีกระแสข่าวการตายของเสือโคร่ง จำนวน 86 ตัว จากทั้งหมด 147 ตัว ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดมาจากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน และนำมาดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างจำนวน 85 ตัว และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี จำนวน 62 ตัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

ต่อมาพบปัญหาการเจ็บป่วยอาการอัมพาตลิ้นกล่องเสียงทำให้การหายใจติดขัด รวมทั้งพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัข (Canine Distemper Virus, CDV) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุนัขและสัตว์ป่าหลายชนิดรวมทั้งเสือโคร่ง ปัจจุบันยังไม่มียารักษาเป็นการเฉพาะ ทำได้เพียงรักษาตามอาการ

ล่าสุดวันนี้ (20 ก.ย.62) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พทช นายสุนทร ฉายวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ พิสูจน์ซากเสือโคร่งที่บรรจุในถัง 200 ลิตร แช่ฟอร์มาลีน 10 %

โดยนายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ในวันนี้ สืบเนื่องจากการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้ทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี่ยวกับสถานที่ที่นำเสือของกลางมาเลี้ยงดูแล ได้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี

หนึ่งในสถานที่เก็บรักษาสัตว์ป่าของกลางของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเป็นสถานที่เลี้ยงดูแลเสือโคร่งจากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน และให้สื่อมวลชนได้เห็นเก็บรักษาซากสัตว์เสือโคร่ง มีกระบวนการเก็บรักษาอย่างไร โดยเปิดให้สื่อมวลชนได้เห็นการเก็บซากเสือโคร่งที่แช่ฟอร์มาลีนความเข้มข้น 10 % ในถังขนาด 200 ลิตร และบางส่วนได้นำฝังดินพร้อมถังในระดับความลึก 3 เมตร เนื่องจากฟอร์มาลีนระเหยเสื่อมสภาพจนแห้งทำให้ซากเน่าเปื่อยส่งกลิ่น และเป็นการป้องกันมลภาวะต่างๆและการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง เปิดเผยว่า เสือของกลางทุกตัวที่รับมาจากวัดหลวงตาบัวได้ดูแลเลี้ยงดูอย่างดี ในกรงเลี้ยงมาตรฐานการดูแลตามหลักวิชาการ และมีสัตวแพทย์ดูแลโดยตลอด

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช