PM 2.5 ฝุ่นละออง

ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

Home / ข่าวทั่วไป / ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นในหลายเขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ
  • บางพื้นที่ PM 2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แอปพลิเคชั่น Air Visual แสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ โดยในช่วงเวลา 17.32 น. วันนี้ (20 ก.ย.62) สภาพอากาศโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานคร โดยดัชนีคุณภาพอากาศมาตรฐาน US AQI อยู่ที่ 106 ส่วนปริมาณฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 37.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

สำหรับการจัดอับดับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI Ranking) อันดับที่ 1 นครกูชิง ประเทศมาเลเซีย อันดับที่ 2 กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และอันดับที่ 3 ฮานอย ประเทศเวียดนาม

โดยหลายเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ อาทิ เขตพื้นที่ปทุมวัน PM 2.5 อยู่ที่ 71.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เขตสามเสน PM 2.5 อยู่ที่ 64.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่บริเวณซอยสามัคคี อ.เมือง จ.นนทบุรี PM 2.5 อยู่ที่ 38.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร