รถจักรยานยนต์รับจ้าง วินมอเตอร์ไซค์ แกร็บ

“ขุนพลเสื้อกั๊ก” เผาเสื้อวินโชว์ หน้า ก.คมนาคม ต่อต้านแกร็บถูกกฎหมาย

Home / ข่าวทั่วไป / “ขุนพลเสื้อกั๊ก” เผาเสื้อวินโชว์ หน้า ก.คมนาคม ต่อต้านแกร็บถูกกฎหมาย

ประเด็นน่าสนใจ

  • กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมตัวเรียกร้องต่อกระทรวงคมนาคม
  • กรณีทางกระทรวงเตรียมผลักดันให้ แกร็บ (Grab) ถูกกฎหมาย
  • ชี้เป็นการแย่งอาชีพวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ขึ้นทะเบียบทำถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

ที่ หน้ากระทรวงคมนาคม ถ.ราชดำเนินนอก นายสันติ ปฎิภาณรัตน์ ผู้ประสานงานกลุ่มคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรถรับจ้างสาธารณะ พร้อมด้วย สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย, ชมรมพิทักษ์สิทธิ์รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะประมาณ 100 กว่าคัน ได้เดินทางมาร่วมตัวกันคัดค้าน กรณี ตามที่ประกาศของกรมการขนส่ง และกระทรวงคมนาคม จะรับรองรถป้ายดำของ แกร็บ ( Grab) ให้ถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมชนได้ร่วมกัน ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ เผาเสื้อวินรถจักรยานยนต์และกระดาษเงินกระดาษทองพร้อมวางพวงหรีด เพื่อเรียกร้องให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ บริษัท แกร็บ ( Grab) ที่สนับสนุนให้สมาชิกนำรถผิดกฎหมายมารับส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น แย่งอาชีพวินรถจักรยานยนต์ที่ขึ้นทะเบียบทำถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

แต่ทางกระทรวงคมนาคมกลับมีนโยบายแก้ไขกฎหมายเพื่อทำให้แกร็บถูกกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนต่างชาติ ทำให้กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ได้รับความเดือดร้อนและมีรายได้ลดลง

โดยหนังสือที่มายื่นมีดังนี้ เรื่องขอเข้าพบและคัดค้านการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนีให้กับบริษัทแกร็ปตลอดจนติดตามถวงถามเรื่องที่ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งการไปแล้วก่อนหน้านี้

เรียน ฯพณฯท่านนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดอนของรถรับจ้างสาธารณะประกอบด้วยรแท็กซี่สามล้อสองแถวรถตู้และมอเตอร์ไซร์บจ้างสาธารณะวิน ทั้งในกรุงทพละจังหวัดอื่นๆโดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน2562 นายจรุตม์ วิศาลจิตร์รองปลัดกระทรวงคมนาคมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ

โดยเปิดเผยผลการประชุมว่าที่ประชุมได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การดำเนินการ รวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อกฎหมายในการดำเนินการให้รถยนต์สวนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ดำหรือบริการแกร๊ป ให้สามารถข้ามาบริการเป็นรถสาธารณะผ่านแอพพิเคชั้นได้ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยต้องสรุปหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนกันยายน 2562

โดยที่ไม่มีตัวแทนของรถจักรยานยนต์รับจ้างสารณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณา เรื่องดังกล่าวจะเห็นได้จากมีกลุ่มตัวแทนรถรับจ้างสาธาณะออกมาเรียกรองหรือคัดคันเรื่องดังกล่าวอยู่หลายกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดี่ยวกันประกอบกับเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีการประชุมที่กระทรวงคมนาคมโดยมี ฯพณฯ ท่านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการระทรวงคมนาคม เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีการสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกไป ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนในเรื่องดังต่อไปนี้

1.เรื่องให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทที่นำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร
ผ่านแอพพลิเคชั้น

2.เรื่องให้มีการจัดหาตัวแทนเขตพื้นที่ของกรมการขนส่งทางบกพื้นที่ละ 3 คน รวม 5 พื้นที่รวมเป็น 15 คนและตัวแทนที่จะมานั่งพิจารณาในกรมขนส่งทางบกอีกคนเพื่อมานั่งพิจารณในกาiมีสวนร่วมในเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับรถมอเตอรีไชร์ รับจ้างสาธารณะ

3.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เลขรับเรื่อง 289 ข้าพเจ้าได้ร้องให้ท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทแกร๊ปที่สนับสนุนให้สมาชิกนำรถผิดประเภทมาให้บริการับสงผู้โดยสาผ่านแอพพิเคชั่นตามที่ทางกรมการขนส่งทางบกได้รายงานการจับกุมปี 2562 ถึง 489 ตามรายงานและเอกสารที่ไห้ไว้ต่อหน้าท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมปรากฏว่าไม่ได้ตอบเอกสารหรือได้ไปดำเนินคดีแต่อย่างไรตามที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไว้ว่าเรามาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่

อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา ผู้บริหารกระทรวงมอบหมายให้นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ลงมารับมอบเอกสารข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการดังกล่าว