ครู ครูคืนถิ่น บรรจุครู

เลื่อนบรรจุ ‘ครูคืนถิ่น’ ประกาศล่วงหน้าแค่ 1 วัน

Home / ข่าวทั่วไป / เลื่อนบรรจุ ‘ครูคืนถิ่น’ ประกาศล่วงหน้าแค่ 1 วัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • สพฐ. ประกาศเลื่อนบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  • ระบุ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณาคืนอัตราครูเกษียณอายุราชการ

มีหนังสือด่วนที่สุด จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด มีเนื้อความว่า

หลังจากที่ สพฐ. ได้แจ้งรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 และให้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุครูและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น

สพฐ.ขอเรียนว่า เนื่องจากอยู่ระหว่าง ก.ค.ศ.พิจารณาคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ สพฐ. ดังนั้น “จึงขอให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ไปก่อน” จนกว่า ก.ค.ศ. จะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่างดังกล่าวและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือครูคืนถิ่น เป็นโครงการให้ทุนแก่นักเรียนเรียนดี ไปศึกษาในคณะครุศาศตร์ เพื่อจบไปบรรจุเป็นครูในท้องถิ่นของตน เพื่อยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นให้ดีขึ้น

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ