PM 2.5 ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละออง

สภาพอากาศเมืองกรุงยังน่าห่วง ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่

Home / ข่าวทั่วไป / สภาพอากาศเมืองกรุงยังน่าห่วง ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนเริ่มทอยสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละลอง PM2.5
  • หลังเช้านี้ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ตรวจพบค่าระหว่าง 40 – 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ประชาชนเริ่มทอยสวมใส่หน้ากาก PM2.5 เพื่อป้องกันฝุ่นละลองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เมื่อเวลา 08:00 น.ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 40 – 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

โดยพบว่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ, แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร