ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เตรียมพร้อม สื่อรายงานข่าว พระราชพิธีฯ “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

Home / ข่าวทั่วไป / เตรียมพร้อม สื่อรายงานข่าว พระราชพิธีฯ “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาสื่อมวลชน “การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”
  • เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อให้สื่อมวลชนรับทราบภาพรวมของงานพระราชพิธีในเบื้องปลาย

ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชน “การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญสื่อมวลชนประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับทราบภาพรวมของงานพระราชพิธีในเบื้องปลาย

คือ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อนำข้อมูลข่าวสารพระราชพิธีที่ถูกต้องไปเผยแพร่ รวมถึงระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าพื้นที่และการแต่งกายของสื่อมวลชนในการบันทึกภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ตามเส้นทางชลมารค หรือรับชม

การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักในต่างประเทศสามารถรับชมผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 177 ประเทศทั่วโลกได้ชื่นชมพระบารมีและร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดขบวนเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดย นาวาเอก ไพฑูรย์ ปัญญสิน ผู้แทนกองทัพเรือ / เรื่อง การอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมชมขบวนเรือ พระราชพิธีทางชลมารค

โดย พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / เรื่อง ระเบียบและการปฏิบัติของช่างภาพในการบันทึกภาพ

โดย พ.ต.ท.สัญชัย เทพนิมิตร ผู้แทนกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 และ เรื่อง การอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนในการบันทึกภาพ โดย นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์