เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนบุตร 2562

แนะทางแก้ หากยังไม่ได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร 2562”

Home / ข่าวทั่วไป / แนะทางแก้ หากยังไม่ได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร 2562”

ประเด็นน่าสนใจ

  • เงินอุดหนุนบุตร 2562 ปรับเพิ่มวงเงินจากเดิม 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ต่อเดือน
  • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรคราวนี้ ต้องเข้าไปให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือน โดยผู้ลงทะเบียนต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียนไว้

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากต้องเข้ามาให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม เพราะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ เช่น วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง บัญชีธนาคารปิด บัญชีธนาคารผิดประเภท เป็นต้น

โดยผู้ลงทะเบียนต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียนไว้

ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และ การเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรอบเดือนถัดไป …นายบุญยอด กล่าว

สำหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับเงินในคราวนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่า

1.อาจเกิดจากยังไม่ได้มาให้ข้อมูลสถานะครัวเรือนเพิ่มเติม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ ให้ข้อมูลหลัง 30 กันยายน 61 ซึ่งได้ถูกระงับสิทธิชั่วคราว – อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

2.ข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เช่น ว/ด/ป เกิดผิด เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด บัญชีธนาคารปิด บัญชีธนาคารผิดประเภท (ต้องเป็นออมทรัพย์) บัญชีธนาคารไม่ผูกพร้อมเพย์ (พร้อมเพย์ต้องผูกกับเลข13 หลักเท่านั้น) พม.จะเร่งรัดปรับแก้ไข และนำเข้าข้อมูลต่อไป

หลักเกณฑ์การได้รับเงินอุดหนุนบุตร 2562

  • เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย 61) ได้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
  • เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.61 แต่ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบ คือ มีรายได้ครัวเรือน เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน/ต่อปี (ตามประกาศเก่าทําให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน) ซึ่งปัจจุบัน ได้ขยายเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี จึงมีสิทธิ์ได้รับเงินนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี
  • สําหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย 62 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62 จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนที่เกิด จนอายุครบ 6 ปี
  • เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายหลัง 30 ก.ย.62 จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี
  • เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไปจะได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์ จนอายุครบ 6 ปี

หลังวันที่ 15 ต.ค.62 จะเบิกจ่ายได้ สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

• กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

• เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

• ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง