แจกต้นไม้ แจกต้นไม้เด็กแรกเกิด

โรงพยาบาลนาวัง แจกต้นไม้เด็กแรกเกิด ให้เติบโตไปด้วยกัน

Home / ข่าวทั่วไป / โรงพยาบาลนาวัง แจกต้นไม้เด็กแรกเกิด ให้เติบโตไปด้วยกัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • โรงพยาบาลนาวัง จัดทำโครงการ “ต้นไม้ของลูก ปลูกป่าในใจคน”
  • แจกต้นไม้เด็กแรกเกิดคนละต้น ให้เติบโตไปพร้อมกัน หวังสร้างความผูกพันระหว่างคนกับป่า

แฟนเพจเฟซบุ๊ก คุยกับอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า ภายใต้โครงการ “ต้นไม้ของลูก ปลูกป่าในใจคน” ของโรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู โครงการดังกล่าวมีการแจกต้นไม้ให้กับเด็กแรกเกิด หวังสร้างความผูกพันระหว่างคนกับป่า

พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวัง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้จัดทำโครงการ “ต้นไม้ของลูก ปลูกป่าในใจคน” โดยมีที่มาจากความคิดที่ว่าสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้วิถีชีวิตของคนอยู่ห่างไกลจากป่าโดยเฉพาะในเด็กรุ่นใหม่ๆ ทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มปริมาณป่าไม้ให้มากขึ้นได้

จึงนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บอกว่าให้ปลูกป่าในใจคน และทำโครงการมอบต้นไม้ให้เด็กแรกเกิดทุกคนที่เกิดที่โรงพยาบาลนาวัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้และพื้นที่ป่า และสร้างความผูกพัน สร้างความตระหนักรู้แก่คนกับต้นไม้ผ่านเด็กที่เจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ

โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ในช่วงแรกได้ร่วมมือกับกลุ่มธนาคารต้นไม้ อ.นาวัง สนับสนุนต้นยางนาและต้นสัก ส่วนปี 2562 ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โดยจะแจกกล้าไม้ยืนต้น อาทิ สัก ยางนา แดง ประดู่ ให้เด็กแรกเกิดคนละ 1 ต้น ป้ายชื่อ พร้อมรูปถ่ายของเด็กและครอบครัว จากนั้น เวลาเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามพัฒนาการเด็กและก็จะไปเยี่ยมต้นไม้ด้วย เท่ากับได้ดูพัฒนาการเด็กไปพร้อมๆ กับพัฒนาการของต้นไม้

ทั้งนี้ หลังจากทำโครงการมาได้ 3 ปี มีเด็กที่คลอดที่โรงพยาบาลจำนวน 296 ราย มีครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 287 ราย คิดเป็น 94% ปลูกแล้วต้นไม้รอดตาย 145 ต้นหรือ 54% ซึ่งหากปลูกแล้วต้นไม้ตายก็สามารถมาขอรับใหม่ได้ โดยปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกชุดแรกๆ สูงประมาณ 2 เมตร

พญ.ยุวพร กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลจะทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ และพยายามบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้เพื่อขยายผลให้เกิดแรงบันดาลใจในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป