ข่าวสดวันนี้ ชิม ช้อป ใช้

ข้อเสนอปรับปรุงเงื่อนไข “ชิม ช้อป ใช้” รอบ 2

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / ข้อเสนอปรับปรุงเงื่อนไข “ชิม ช้อป ใช้” รอบ 2

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ อยากให้ปรับปรุงระบบ รวมทั้งเงื่อนไขให้ง่ายขึ้น ก่อนจะมีการสานต่อ ชิมช้อปใช้ เฟส 2
  • โครงการชิมช้อปใช้รอบแรก ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก

การจับจ่ายใช้สอยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในโครงการชิมช้อปใช้ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะร้านค้า และร้านอาหาร ในจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปจับจ่ายเป็นจำนวนมาก แม้จะติดขัดปัญหาหลายด้าน

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการชิมช้อปใช้ บอกว่า ที่ผ่านมามีประสบการณ์ด้านสมัครเข้าร่วมโครงการที่มีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก ขณะที่เพื่อนๆ อีกหลายคน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายขึ้น เช่น การปรับเวลาให้ลงทะเบียนเป็นช่วงกลางวัน แทนการลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง และการยืนยันตัวตนที่ง่ายขึ้น

ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ มองว่า โครงการชิมช้อปใช้ ที่รัฐบาลนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ ถือว่าช่วยให้ร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น แต่หากมีโครงการชิมช้อปใช้เฟส 2 เห็นว่าควรขยายเวลาการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่มาแย่งกันใช้จ่ายพร้อมๆ กัน

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ ชิมช้อปใช้ เฟส 2 คาดว่า จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนตุลาคมนี้ เบื้องต้นอาจให้สิทธิเพียง 5 ล้านคน และจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ ในช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี