ชิมช้อปใช้

เผย 5 จังหวัด ที่ใช้จ่ายในมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ มากที่สุด

Home / ข่าวทั่วไป / เผย 5 จังหวัด ที่ใช้จ่ายในมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ มากที่สุด

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมบัญชีกลาง ได้สรุปการใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้” ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนจนถึงล่าสุด
  • มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ 6,507,594 คน คิดเป็นการใช้จ่าย 6,229.2 ล้านบาท
  • 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 1 พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้สรุปการใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้” ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนจนถึงล่าสุด มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ 6,507,594 คน คิดเป็นการใช้จ่าย 6,229.2 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ
แยกเป็นร้านค้าทั่วไปร้อยละ 28.44 หรือ 1,753 ล้านบาท ใช้ร้อยละ 1.17 หรือ 72 ล้านบาท ชิมร้อยละ 13.07 หรือ 805.4 ล้านบาท ช้อปร้อยละ 57.32 หรือ 3,533 ล้านบาท และช่วงอายุที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด คือช่วงอายุ 31-45 และช่วงอายุ 22-30