จิตอาสาทำความดี วันปิยมหาราช

‘วิษณุ’ นำทีมจิตอาสาฯ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหัวลำโพง

Home / ข่าวทั่วไป / ‘วิษณุ’ นำทีมจิตอาสาฯ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหัวลำโพง

ประเด็นน่าสนใจ

  • วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ
  • พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลําโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
  • ในโครงการ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904วปร.ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยระดมพลังความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์หน่วยงานราชการภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟ และบริเวณโดยรอบ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลําโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนในพื้นที่ รวม 600 คนที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีชมพู ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟและบริเวณโดยรอบ 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศมาโดยตลอดรัชสมัย โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศทุกด้าน ทำให้เกิดความทันสมัยและทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล เล็งเห็นความสำคัญระบบการขนส่งทางราง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขนส่งภายในประเทศในอนาคต จึงมีพระราชดำริให้สร้างทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อกิจการรถไฟและประโยชน์ต่อประชาชนจนถึงทุกวันนี้

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จิตอาสาต่างๆ ร่วมกันพัฒนา แบ่งเป็นพัฒนาล้างทำความสะอาดและทาสีรั้วบริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีและพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์ปฐมฤกษ์ รถไฟหลวงและตู้รถไฟ นอกจากนี้ ทางศูนย์อำนวยการใหญ่ หรือ ศอญ. ยังร่วมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบริการอาหารให้กับจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง