แกร็บคาร์ แท็กซี่

แกร็บถูก กม. มาแน่ คาดเริ่มได้ปีหน้า

Home / ข่าวทั่วไป / แกร็บถูก กม. มาแน่ คาดเริ่มได้ปีหน้า

ประเด็นน่าสนใจ

 • เกณฑ์การเข้าร่วมผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • รถที่ใช้ต้องเป็นรถส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง และอายุไม่เกิน 9 ปี
 • เล็งปรับค่าโดยสารที่เหมาะสม เยียวยาแท็กซี่เดิม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน ว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประชุมและกำหนดกรอบแล้ว เช่น กำหนดรายละเอียด ของผู้ให้บริการตัวแอปพลิเคชัน และผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะที่จะเข้ามาใช้แอพฯ

คาดว่า เดือน ต.ค. จะยกร่างกฎกระทรวงเสร็จ และเสนอกระทรวงคมนาคมในต้นเดือน พ.ย.เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในเดือน ธ.ค. และส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและกระทรวงคมนาคมสามารถลงนามประกาศได้ภายในเดือน มี.ค. 2563

ทั้งนี้ การพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอพลิเคชั่น ให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกกฎหมายนั้น คณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางโดยมีการยกร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่

 • ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. …
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุ ใบประกอบการรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. …

โดยเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้นำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ ประกอบด้วย

 • ต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ
 • เป็นรถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อายุไม่เกิน 9 ปี
 • ให้บริการผ่านแอปฯ เท่านั้น
 • ต้องติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามกำหนด,
 • มีเครื่องสื่อสารแสดงชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ
 • แสดงค่าโดยสารให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)
 • มีประกันภัยเพิ่มเติมจากภาคบังคับ

นอกจากนี้ จะมีการยกร่างประกาศกระทวงคมนาคม 1 ฉบับ เพื่อกำหนดท้องที่ที่ประกอบการรับจ้างโดยนิติบุคคล

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่ในรูปแบบเดิม ได้แก่ ปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม, ให้มีการโฆษณาบนตัวรถได้, กำหนดให้รถที่มีขนาดเล็กสามารถใช้เป็นแท็กซี่ได้

บุคคลธรรมดาสามารถนำรถมาจดทะเบียนเป็น รถ TAXI VIP ได้, ขยายอายุการใช้งานของรถ, นำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ทดแทนอุปกรณ์ TAXI OK ได้