สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เปิดภาพ Popemobile ยานพาหนะของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดภาพ Popemobile ยานพาหนะของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประเด็นน่าสนใจ

  • เปิดภาพ Popemobile ยานพาหนะของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
  • เป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ต้องการความสมถะเรียบง่าย
  • พร้อม ”จอกกาลิกส์ อายุ 173 ปี” ใช้ในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทย

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือโบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก มีกำหนดการเสด็จราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยามและฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน

โดยวันนี้ได้เปิดให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพ รถ Popemobile ของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่เป็นยานพาหนะนำพระองค์ไปตามเส้นทางเสด็จเยือนตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพบปะทักทายกับคริสตศาสนิกชนและชาวไทย และอีกทั้งให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพ “จอกกาลิกส์ อายุ 173 ปี” ที่จะถูกนำออกมาใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ รถ Popemobile ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ใช้ในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยนั้น ได้มีการสั่งผลิต และประกอบในประเทศไทยตามแบบมาตรฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ จากนครรัฐวาติกัน จุดสังเกตและน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือระบบขั้นบันไดที่สามารถปรับระดับเพื่อให้พระองค์สะดวกในการเสด็จขึ้นและลงจากรถ ส่วนป้ายทะเบียน SCV ซึ่งย่อมาจาก Status Civitatis Vaticanae (นครรัฐวาติกัน)

ส่วนด้าน “จอกกาลิกส์ อายุ 173 ปี” คือสมบัติชิ้นแรก โดย จอกกาลิกส์ นี้ถูกผลิตขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1846 หรือช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 โดยนักประวัติศาสตร์คาทอลิกเชื่อว่าจอกใบนี้เป็นสมบัติของ พระสังฆราช ฌอง บัปติสต์ ปัลเลอกัว ซึ่งผลิตมาจากเงินแท้ และใช้กรรมวิธีอะไหล่ทอง โดยศิลปะที่ใช้ในการออกแบบเป็นศิลปะยุคบาโรค

สำหรับ การเสด็จราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการจาริกเพื่อสันติภาพและเสวนาระหว่างศาสนา กับผู้นำศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยในการนี้จะทรงประกอบพิธีมิสซา 2 ครั้ง คือ พิธีมิสซาสำหรับคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศ อีกทั้งทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

โดยนับเป็นประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก องค์ที่ 2 ที่เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในรอบ 35 ปี หลังจากสมเด็จสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เคยเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2527

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า สาเหตุที่มีการใช้รถกระบะนั้น เนื่องจากเป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ต้องการความสมถะเรียบง่าย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อครั้งเสด็จเยือนเกาะเมอริเชียส ในทวีปแอฟริกา ทรงใช้รถยี่ห้อนิสสันลักษณะคล้ายที่จะใช้ในไทย ครั้งที่เสด็จฟิลิปปินส์ ก็ทรงใช้รถกระบะ อีซูซุ สีขาว ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความเรียบง่ายซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนเสมอมา