ข่าวสดวันนี้ โรงงานรีไซเคิลขยะ

เผยโฉมโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ครบวงจร​ แห่งแรกในประเทศไทย

Home / ข่าวทั่วไป / เผยโฉมโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ครบวงจร​ แห่งแรกในประเทศไทย

ประเด็นน่าสนใจ

  • โรงงานรีไซเคิลพลาสติกนี้ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี
  • คาดโครงการนี้ช่วยลดขยะจำพวกพลาสติกได้ถึง 40,000 ตันต่อปี

คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มีการเผยโฉมโรงงานรีไซเคิลขยะที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ที่ จ.ชลบุรี

หลังมีการใช้นวัตกรรมรีไซเคิลจากการนำพลาสติกที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม จนไปถึงพลาสติกครัวเรือนที่อยู่ในบ่อขยะมาหมุนเวียนใช้ (Landfill Recycling Innovation) จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพที่สามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล (หรือที่เรียกว่า Up Cycling)

โดยคุณไพบูลย์ เผยว่า การพัฒนา นวัตกรรมรีไซเคิลพลาสติกที่นำขยะพลาสติกจากบ่อขยะในประเทศกลับมารีไซเคิล มีที่มาจากแนวคิดที่ว่า การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกจะช่วยให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งวิธีการผลิตจะเริ่มจากการคัดแยกชนิดพลาสติกกลุ่ม PE หรือ Polyethylene จากเศษพลาสติกที่มาจากบ่อขยะ นำมาคัดแยกและล้างทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถล้างเศษพลาสติกได้ถึง 1,600 ตันต่อเดือน 

ตามด้วยการนำไปหลอมเศษพลาสติกให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ   และท้ายสุด คือการนำเม็ดพลาสติกมาผลิตเป็นถุงพลาสติกรีไซเคิล อาทิ ถุงขยะฮีโร่อีโค่ ที่ขายทั้งในประเทศและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

ทั้งนี้นอกจากการทำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลแล้ว เรายังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ลงอีกด้วย อาทิ การ Pyrolysis และการแก้ปัญหาขยะอินทรีโดยการนำขยะออแกนิคมาผลิตเป็นปุ๋ยด้วย

อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหานี้ไม่สามารถทได้เพียงลำพังบริษัทจึงจึงมีแผนที่จะจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้เพื่อทุกบ้านจะสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง แต่ยังจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ของการรีไซเคิล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเรายังคงเดินหน้าหานวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนาการรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย