สมเด็จพระสันตะปาปา โป๊ปฟรานซิส

‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนทำเนียบฯ นายกฯให้การต้อนรับ

Home / ข่าวทั่วไป / ‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนทำเนียบฯ นายกฯให้การต้อนรับ

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปา
  • โดยช่วงเย็น สมเด็จพระสันตะปาปา เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
  • ประกอบพิธีมิสซาร่วมกับคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่สนามศุภชลาศัย

ที่ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 62 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้สัมผัสพระหัตถ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แล้วกราบทูลเชิญเสด็จตามพรมแดง ไปยังแท่นรับความเคารพ ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า มีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาตินครรัฐวาติกัน และเพลงชาติไทย ตามลำดับ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จไปยังแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี

โดยอธิบดีกรมพิธีการทูต ขอประทานพระอนุญาตเบิกผู้มีเกียรติที่มารับเสด็จ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนที่หัวหน้าฝ่ายพิธีการทูตนครรัฐวาติกัน ได้แนะนำคณะผู้ติดตามทางการฝ่ายวาติกันต่อนายกรัฐมนตรี

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จไปยังตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ฉายพระรูปร่วมกัน ณ บันไดโถง ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนกราบทูลเชิญเสด็จไปยังห้องสีงาช้าง โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กัน ณ ห้องสีงาช้างด้านนอก

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในห้องสีงาช้างด้านใน และกราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอก โดยมีคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติ และคณะสื่อมวลชน เข้าเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะกล่าวถวายการต้อนรับ และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะประทานสุนทรพจน์ ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จออกจากทำเนียบรัฐบาล ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ และเสด็จไปโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ช่วงเย็นมีหมายกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน แล้วเสด็จประกอบพิธีมิสซาร่วมกับคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่สนามศุภชลาศัย ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีไม่น้อยกว่า 70,000 คน วันที่ 22 พ.ย. สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปยังวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม แล้วเสด็จไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเสด็จไปทำพิธีมิสซา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ภายหลังเสร็จสิ้นการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นต่อไป