น้ำท่วม

ชลประทาน แจ้งเตือนลุ่มน้ำสายบุรี อ.รามัน เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง

Home / ข่าวทั่วไป / ชลประทาน แจ้งเตือนลุ่มน้ำสายบุรี อ.รามัน เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง

ประเด็นน่าสนใจ

 • จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ นราธิวาส-ยะลา
 • ฝนยังคงตกต่อเนื่องเป็นระยะๆ ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมดูท่าทางจะยืดเยื้อ
 • ชลประทานยะลา ประกาศให้พื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี อ.รามันเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง
 • ล่าสุด จ. นราธิวาส น้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ

ล่าสุด ( 16.00 น.) พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วย

 • อ.สุไหงโก-ลก จำนวน 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน
 • อ. สุไหงปาดี 6 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • อ.สุคิริน 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน
 • อ.ระแงะ 7 ตำบล 49 หมู่บ้าน

วันนี้ ( 1 ธ.ค. 62 ) โครงการชลประทานยะลา ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำสายบุรี บริเวณอำเภอรามัน ฉบับที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 62 มีปริมาณน้ำฝนสะสม ประจำวันที่ 30 พ.ย. 2562

 • ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 45.8 มิลลิเมตร
 • พื้นที่ต้นน้ำอ.สุคิริน 173.2 มิลลิเมตร
 • อำเภอจะแนะ 130.4 มิลลิเมตร
 • อำเภอศรีสาคร 113.2 มิลลิเมตร
 • อำเภอรือเสาะ 175.8 มิลลิเมตร
 • จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ด้านท้ายอำเภอรามัน อำเภอทุ่งยางแดง 68.4 มิลลิเมตร
 • อำเภอกะพ้อ 33.2 มิลลิเมตร
 • อำเภอสายบุรี 50.5 มิลลิเมตร

วันนี้เวลา 06.00 น. ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรี สถานี X273 บ้านปาบอยือนิ อ.รามัน จังหวัดยะลาเท่ากับ + 14.00 ม. (รทก.) ระดับตลิ่ง +16.50 และเวลา 12.00 น. ระดับน้ำที่สถานนี X273 เท่ากับ 15.20 ม.(รทก.) ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.30 ม.

คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว หากยังมีฝนตกต่อเนื่อง โครงการชลประทานจังหวัดยะลา จึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่ง ท่วมขังพื้นที่บริเวณลุ่ม และน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส – ยะลา ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ยังคงมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันมาหลายวันแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมที่มีในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ

โดยในวันนี้ นายเอกรัฐ หลีเส้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันพื้นที่ประสบภัย 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย

 • อำเภอสุไหงโก-ลก
 • อำเภอสุคิริน
 • อำเภอสุไหงปาดี
 • อำเภอระแงะ

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 6 ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ประกอบด้วย

 • ชุมชนหัวสะพาน ท่ากอไผ่ ท่าโรงเลื่อย ท่าประปา ท่าโปฮงยามู ชุมชนบือเร็งนอก
 • เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
 • บ้านตือระ หมู่ที่2
 • บ้านกวาลอซีรา หมู่ที่3
 • บ้านน้ำตก หมู่ที่5
 • บ้านกวาลอซีรา หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส
 • บ้านมูโนะ หมู่ที่ 1
 • บ้านปาดังยอ หมู่ที่ 3 ตำบลมูโนะ

โดยมีผู้ราษฎรผู้ประสบภัย 1,748 คน จาก 437 ครัวเรือน สำหรับในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้มีเจ้าหน้าที่และกำลังพลจากที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 พร้อมรถกู้ภัยจำนวน 2 คัน เรือจำนวน 6 ลำ รถกระเช้า 1คัน

ซึ่งสำหรับสถานการณ์ภายในจังหวัดนราธิวาสนั้น ทางเทศบาลได้นำเครื่องจักรกลขุดลอกคลองต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อระบายน้ำออกให้รวดเร็วที่สุด