พระบรมฉายาลักษณ์

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

Home / ข่าวทั่วไป / ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

ประเด็นน่าสนใจ

  • ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดใหม่จำนวนทั้งสิ้น 13 ภาพ
  • เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชุดใหม่จำนวนทั้งสิ้น 13 ภาพ 

สำหรับให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เชิญไปเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี 

โดยสามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ คลิก