สธ. เผยหญิงไทยติดบุหรี่ 8.4 แสนคน

Home / ข่าวทั่วไป / สธ. เผยหญิงไทยติดบุหรี่ 8.4 แสนคน


เตือนภัย บารากุ (31-05-10)

รมว.สธ.ยันในวันงดสูบบุหรี่โลก หญิงไทยเป็นทาสบุหรี่แล้วกว่า 8.4 แสนคน โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น เตรียมรณรงค์ใหญ่ และห้ามพื้นที่สูบุหรี่เพิ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย หลังเป็นประธานการกิจกรรมพิเศษและสื่อสร้างกระแสสังคม เพราะในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2553 ว่า ขณะนี้ปัญหาสำคัญของผู้ที่สูบบุหรี่ คือ ผู้หญิงมีแนวโน้มสูบบุหรี่รวมมากขึ้น โดยปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ติดบุหรี่มากกว่า 1,000 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงประมาณ 200 ล้านคน

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา พบหญิงไทยสูบบุหรี่ 840,000 คน และมีแนวโน้มติดบุหรี่มากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น

กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมมือกับมูลนิธิ หน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ โดยต้องดำเนินการตลอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งออกกฎระเบียบเพิ่มเติม เช่น ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19

กำหนดเขตพื้นที่ ที่ห้ามสูบบุหรี่เพิ่มเติมขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด เช่น สนามกีฬา ศาสนสถาน

2. สูบได้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้นอกตัวอาคาร

3. สูบได้ในอาคาร ซึ่งประเทศไทยอนุญาตให้สูบได้เพียงพื้นที่เดียว คือ สนามบินสุวรรณภูมิ ในส่วนต่างประเทศ ทั้งนี้ในอนาคตจะต้องห้ามสูบด้วย