ข่าวสดวันนี้ เงินเดือนข้าราชการ

เดือนนี้มาเร็ว! กรมบัญชีกลาง แจ้งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ธ.ค.62

Home / ข่าวทั่วไป / เดือนนี้มาเร็ว! กรมบัญชีกลาง แจ้งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ธ.ค.62

เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้มีการเผยแพร่ประกาศการปรับเปลี่ยนกำหนดวัน และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากร และเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน หลังจากในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2562 นี้ ทางรัฐบาลได้อนุมัติให้วันที่ 30 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการ เพื่อมอบเวลาให้ประชาชนได้ใช้ความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

โดยมีสาระสำคัญ คือ ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนจากวันที่ 30 ธ.ค. มาเป็นวันที่ 27 ธ.ค. แทน ซึ่งขยับมาเร็วขึ้นกว่าเดิม 3 วัน ขณะที่ข้อความในประกาศระบุว่า

ตามที่หนังสือได้อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งกำหนดวันแลัวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรและเงินอื่น ๆ ที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (KO), ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 เพื่อให้ส่วราชการใช้เป็นแนวทางในการสั่งจ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมบัญชีกลางของเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 ได้กำหนดให้ วันจันทร์ ที่ 30 ธ.ค. 2562 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2562 จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดวัน และวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร และเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ธันวาคม จากเดิม วันที่ 30 ธ.ค. 2562 เป็นวันที่ 27 ธ.ค. 2562

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ในหัวข้อ ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของข้าราชการ > “บริการข้อมูล กฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียน” จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ