ข่าวสดวันนี้ ภาษีที่ดิน

ครม. เห็นชอบแล้ว ลดภาษีที่ดิน บุคคลธรรมดา ที่ได้รับทางมรดก

Home / ข่าวทั่วไป / ครม. เห็นชอบแล้ว ลดภาษีที่ดิน บุคคลธรรมดา ที่ได้รับทางมรดก

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม. มีมติให้ร่าง พรฎ. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • สามารถลดภาษีได้ถึง 50% สำหรับผู้ใด้รับมรดก และจดทะเบียนนิติกรรมก่อน 13 มี.ค. 62
  • นอกจากนี้ ยังมีการลดภาษีถึง 90% สำหรับที่ดินบางประเภท
  • ส่วนบุคคลที่ต้องเสียภาษีที่ดิน คือ เจ้าของที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ตัวบ้านสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท

เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้มีการเปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่าง พรฎ. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดาที่ได้รับมาทางมรดกแล้ว โดยได้ลดภาษีถึง 50% โดยระบุว่า

ข่าวดี! ครม. ไฟเขียวร่าง พรฎ. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยลดภาษี 50% สำหรับเจ้าของที่ดินที่เป็นบุคคลธรรมดาและได้รับทางมรดก ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมจดทะเบียนสิทธิ/นิติกรรมก่อน 13 มี.ค. 62 หรือเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าหรือใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า และลดภาษี 90% สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ต่อไปนี้

  • เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี
  • อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรม อาคารชุด นิคมอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี
  • ดำเนินการตามกฎหมายการจัดสรรที่ดิน อาคารชุด หรือนิคมอุตสาหกรรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ขาย เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี
  • ใช้ประโยชน์ในกิจการการศึกษา
  • ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
  • เป็นที่จอดรถของการรถไฟฟ้า ลานจอดรถสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนหรือทางยกระดับพิเศษ ทางหลวงสัมปทาน

นอกจากนี้ เพจดังกล่าวยังได้เผยว่า บุคคลที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ได้แก่
เจ้าของที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท หรือเจ้าของเฉพาะตัวบ้านสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท เป็นต้น