ตำบลบ้านบะหว้า ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด

‘ประกายเพชร’ ผญบ.หญิง นำ ชรบ.สร้างชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติด

Home / ข่าวทั่วไป / ‘ประกายเพชร’ ผญบ.หญิง นำ ชรบ.สร้างชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ ปปส.ภาค 4 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังบรรยายปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชน ตำบลบ้านบะหว้า จ.สกลนคร
  • หัวข้อ “การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด”

วันนี้ ที่ ตำบลบ้านบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร นางวิมนา เวทีกูล ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ ปปส.ภาค 4 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังบรรยายปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนหัวข้อ “การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด” รวมถึงกระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพ รับทุนประกอบอาชีพเพื่อนำคืนคนดีสู่สังคม และ ชมการฝึกของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบะหว้า (ชรบ.บะหว้า) โดยมี นางประกายเพชร บุญศรี ผู้ใหญ่บ้านบะหว้า เป็นผู้บรรยาย

นางประกายเพชร บุญศรี กล่าวว่า บ้านบะหว้า มีพื้นที่ประมาณ 40,625 ไร่ หรือ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 2,002 ครัวเรือน จำนวนประชากร 6,782 คน แบ่งเป็น ชาย 3,453 คน หญิง 3,329 คน ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา อีกทั้งมีกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าย้อมคราม กลุ่มจักรสาน และกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด โดยบ้านบะหว้าได้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 2560 ปัจจุบันมีเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 29,000 บาท

ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่บ้านบะหว้าอยู่ในระดับเบาบาง เพราะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวยาเสพติดที่แพร่ระบาด คือ ยาบ้า แต่ไม่พบข้อมูลผู้ค้าในพื้นที่ รวมทั้ง พบข้อมูลผู้เสพ 6 คน ซึ่งผ่านการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแล้ว 5 คน และอีก 1 ราย อยู่ระหว่างการส่งตัวเข้าบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.อุดรธานี นอกจากนี้ บ้านบะหว้ามีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

นางประกายเพชร บุญศรี กล่าวอีกต่อว่า สำหรับกิจกรรมสำคัญของ ชรบ. คือ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด 3 จุด (หมู่บ้านละจุด) และการเฝ้าระวังเวรยามร่วมกันทั้ง 3 หมู่บ้าน ในช่วงวันจันทร์ , วันพุธ , วันศุกร์ , วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 20.00-02.00 น. ซึ่งโครงการได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภาค4 ตั้งแต่ปี 2559-2562 จำนวน 4 โครงการ จำนวน 578,640 บาท

ได้แก่ 1.โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลบะหว้า 2.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาตำบลบะหว้า 3.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดให้กับเยาวชนตำบลบะหว้า (เยาวชนคนเก่งตำบลบะหว้า) และ 4.โครงการสานสายใยครอบครัวต้านภัยยาเสพติด ตำบลบะหว้า

” หลักคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านบะหว้า คือ ใช้หลักสันติวิธี นำโดยผู้นำที่เข้มแข็งผ่านกลไก ชรบ. ดูแลและสอดส่อง ซึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกันที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานโดยใช้ระบบเอาใจนำพา ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง” นางประกายเพชร กล่าว