ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละออง

คนกรุงสวมหน้ากาก หลังค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

Home / ข่าวทั่วไป / คนกรุงสวมหน้ากาก หลังค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนในกรุงเทพฯ ยังคงสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นต่อเนื่อง
  • กรมควบคุมมลพิษ เผยปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้นเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวาน (19 ธ.ค.)
  • พบพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ทั่วกรุงเทพ

วันนี้ บรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนส่วนมากยังคงสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กระหว่างการเดินทางและอยู่กลางแจ้ง หลังจากพบว่าฝุ่นละออง PM2.5 ในวันนี้ที่ปะปนในอากาศ ยังมีค่าเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอยู่

โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 7.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 47 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 27 – 71 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงเช้าของเมื่อวาน โดยพบเกินค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 7 สถานี (พื้นที่สีส้ม) ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด สำหรับพื้นที่อื่นๆ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี 13 สถานี และระดับปานกลาง 27 สถานี

ทั้งนี้ คพ.จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ “ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ อย่างเร่งด่วน” เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองให้กลับสู่สถานการณ์ปกติ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com

อย่างไรก็ตามผู้อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ พร้อมใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น