ข่าวสดวันนี้ เรือนจำนาทวี

เรือนจำอำเภอนาทวี ให้เยี่ยมนักโทษได้แล้ว หลังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ระบาด !

Home / ข่าวทั่วไป / เรือนจำอำเภอนาทวี ให้เยี่ยมนักโทษได้แล้ว หลังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ระบาด !

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้เรือนจำประกาศงดเยี่ยมนักโทษ 16 ธ.ค. 62 – 6 ม.ค. 63 หลังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ระบาด !
  • แต่เมื่อควบคุมสถานการณ์ได้ จึงยกเลิกคำสั่งและเปิดให้เยี่ยมได้แล้ว
  • ให้มีผลตั้งแต่ 23 ธ.ค. 2562 หวังเป็นของขวัญปีใหม่ให้นักโทษ

ตามที่เรือนจำอำเภอนาทวี ได้ประกาศงดเยี่ยมผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นั้น

บัดนี้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวได้คลี่คลายลงมากแล้ว และเหลือผู้ป่วยจำนวนไม่มาก ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความวิตกกังวลและความห่วงใยของญาติผู้ต้องขังและความคิดถึงซึ่งกันและกันระหว่างญาติและผู้ต้องขัง ตลอดจนถือเป็นการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังและญาติ

เรือนจำอำเภอนาทวี จึงให้ยกเลิกการงดเยี่ยมและเปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

และขอความร่วมมือ ญาติผู้ต้องขังที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตามที่เรือนจำ กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ขอให้ญาติเตรียมหน้ากากอนามัยปิดปากจมูกมาด้วย และตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมผู้ต้องขัง จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามเปิดหน้าคุยกันโดยเด็ดขาด
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยเคร่งครัด อาทิ การล้างมือด้วยเจล ก่อนเข้าห้องเยี่ยมเป็นต้น
  3. ในส่วนของเรือนจำ ได้กำหนดให้ผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกเยี่ยมญาติ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาระหว่างการเยี่ยม ห้ามเปิดหน้ากากอนามัยพูดคุยกันโดยเด็ดขาด
  4. ผู้ต้องขังที่จะได้รับอนุญาตให้เยี่ยมญาติได้ จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีอาการไข้เท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้เยี่ยมได้
  5. เรือนจำจะทำความสะอาด โทรศัพท์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปากพูดหูฟังทุกครั้งหลังจากการเยี่ยม
  6. การเปิดเยี่ยมดังกล่าว เปิดให้เยี่ยมได้ตามแดนและวันที่เรือนจำกำหนดตามปกติ
  7. การรับฝากเงินระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 อนุโลมให้ฝากไม่จำกัดเเดนได้ หลังจากนั้นให้ฝากได้ ตามวันเยี่ยมของแดนแต่ละแดน

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เรือนจำอำเภอนาทวี