ข่าวสดวันนี้ ดื่มสุรายามวิกาล ปีใหม่ เปิดเพลงเสียงดัง

การตั้งวงดื่มสุรายามวิกาล เปิดเพลงเสียงดังช่วงปีใหม่ สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

Home / ข่าวทั่วไป / การตั้งวงดื่มสุรายามวิกาล เปิดเพลงเสียงดังช่วงปีใหม่ สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลยุติธรรม ระบุ การตั้งวงดื่มสุรายามวิกาล เปิดเพลงเสียงดังและขับขี่รถขณะดื่มสุรา ช่วงปีใหม่ สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย
  • พฤติกรรมที่เข้าข่ายรบกวนผู้อื่น อาจมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • การขับขี่รถขณะดื่มสุรามีโทษทั้งจำและปรับ

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ศาลยุติธรรม แนะนำผ่านเพจเฟซบุ๊กสื่อศาล ให้ประชาชนเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ อย่างสร้างสรรค์และไม่รบกวนเพื่อนบ้านจนผิดกฎหมาย โดยระบุว่า การตั้งวงดื่มสุราส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในยามวิกาลสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

รวมถึงการเปิดเพลงเสียงดังจนได้ยินทั้งอำเภอ ก็ถือเป็นกระทำที่สร้างความเดือดร้อน และรบกวนผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และการขับขี่รถขณะดื่มสุราเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท