ข่าวสดวันนี้ ปีใหม่ 2562

ผลสำรวจใช้จ่ายปีใหม่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 12 ปี

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / ผลสำรวจใช้จ่ายปีใหม่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 12 ปี

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินพฤติกรรมการใช้จ่ายปีใหม่ 2563 ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 12 ปี
  • พฤติกรรมการใช้จ่ายปีใหม่ 2563 ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 หรือประมาณ 137,000 ล้านบาท
  • ประชาชนกังวลปัญหาเศรษฐกิจจึงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบว่า กิจกรรมในช่วงปีใหม่ คือ ทำบุญทางศาสนา สังสรรค์ จัดเลี้ยง ท่องเที่ยว การซื้อสินค้าให้กับตนเองและผู้อื่น

อย่างไรก์ตาม ในส่วนของการซื้อสินค้าให้ตนเองและผู้อื่น พบว่าลดลงอยู่ที่ร้อยละ 74.1 เมื่อเทียบกับปีที่ร้อยละ 90.1 ส่วนกิจกรรมในช่วงปีใหม่ เช่น ทำบุญทางศาสนา สังสรรค์ พบว่าลดลงจากปีก่อนเช่นกัน แต่ในส่วนของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

โดยรวมค่าใช้จ่ายที่ประชาชนใช้ในช่วงปีใหม่ 2563 เงินสะพัดประมาณ 137,809 ล้านบาท แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 58,000 ล้านบาท และต่างจังหวัด 79,000 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 ที่ 135,279 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.9 และถือว่าขยายตัวต่ำสุดในรอบ 12 ปี สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อัตราการเติบโต หรือจีดีพีขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6 เนื่องจากประชาชนกังวลภาวะเศรษฐกิจจึงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง