กัญชา ข่าวสดวันนี้ ปลดล็อกกระท่อม

ยื่นเสนอร่าง กฎหมายปลดล็อกกัญชา-กระท่อม

Home / ข่าวทั่วไป / ยื่นเสนอร่าง กฎหมายปลดล็อกกัญชา-กระท่อม

ประเด็นน่าสนใจ

  • เครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืชยากัญชากระท่อม เข้ายื่นเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” เพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทำการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
  • หลังจากนี้เตรียมรณรงค์เข้าชื่อประชาชน 1 หมื่นคน เสนอร่างพระราชบัญญัติพืชยากัญชากระท่อมฉบับประชาชน
  • ที่ประชุมกำลังพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอยู่ ซึ่งคาดว่าจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาต่อไป

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ เครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืชยากัญชากระท่อม นำโดยเภสัชกรหญิงนิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา หรือ กพย. และคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ายื่นเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” นำเสนอต่อตัวแทนรัฐสภา เพื่อจะได้นำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทำการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขาธิการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือเพื่อเตรียมรณรงค์เข้าชื่อประชาชน 1 หมื่นคน เสนอร่างพระราชบัญญัติพืชยากัญชากระท่อมฉบับประชาชน โดยมีสาระสำคัญคือการเปลี่ยนสถานะของกัญชาและกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 มาเป็นพืชยาเพื่อใช้ทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและวางระบบควบคุมกันเองในชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีการแพทย์พื้นบ้าน จึงเสนอตั้งสถาบันพืชยากัญชากระท่อมขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี มีอำนาจจัดทำนโยบายศึกษาผลกระทบกับพืชยา

ทางเครือข่ายเห็นว่ากัญชาและกระท่อมเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยา สามารถใช้บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้ จึงเห็นว่าควรให้ความสำคัญในการศึกษาให้พืชชนิดนี้ให้ใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยเป็นประโยชน์ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาในราคาที่ไม่แพง