ข่าวสดวันนี้ สะพานข้ามแยก

ยกฟ้อง คดีผู้ขับขี่ จยย. ร้องเอาผิด ผบช.น. และผู้ว่าฯ กทม. ห้ามขึ้นสะพานข้ามแยก

Home / ข่าวทั่วไป / ยกฟ้อง คดีผู้ขับขี่ จยย. ร้องเอาผิด ผบช.น. และผู้ว่าฯ กทม. ห้ามขึ้นสะพานข้ามแยก

ประเด็นน่าสนใจ

  • โดยศาลบอก ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ
  • พร้อมชี้ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นผลดีต่อการจัดการจราจรโดยรวม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ นายชนน์กฤษฎ์ บุญรามณรงค์ และนายภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยื่นฟ้อง ผบช.น. และผู้ว่าฯ กทม. กรณีออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม.ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ

สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 และกำหนดห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ จักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก จำนวน 39 สะพาน

และอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก จำนวน 5 อุโมงค์ ใน กทม. โดยศาลให้เหตุผล ว่าข้อบังคับดังกล่าวเป็นกฎ ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่ใช้ยานพาหนะดังกล่าว

ดังนั้น เหตุผลในการออกข้อบังคับที่ว่า เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการจราจรโดยรวม ลดอุบัติเหตุบนสะพานและอุโมงค์ทางร่วมทางแยกจึงรับฟังได้ ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อ้างว่า เป็นการออกข้อบังคับตามอำเภอใจ เลือกปฏิบัติจึงไม่อาจรับฟังได้ ข้อบังคับดังกล่าวจึงเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะโดยรวม

และเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสะดวกในการจราจร และไม่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามที่ มาตรา 29 , มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ 2550 และมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557