ตูน บอดี้สแลม หยุดยาวปีใหม่ เคาท์ดาวน์

กรุงเทพโพลล์ เผย “บิ๊กตู่-พี่ตูน” ติดโผคนอยากเคาท์ดาวน์ด้วยมากที่สุด

Home / ข่าวทั่วไป / กรุงเทพโพลล์ เผย “บิ๊กตู่-พี่ตูน” ติดโผคนอยากเคาท์ดาวน์ด้วยมากที่สุด

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรุงเทพโพลล์ สํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2020”
  • ร้อยละ 49.4 จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด / กลับบ้านเกิดเยี่ยมญาติ
  • ประชาชนส่วนใหญ่อยากไปเคาท์ดาวน์กับ ‘นายกรัฐมนตรี’ และ ‘ตูน บอดี้สแลม’

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2020” โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 1,145 คนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.6 มีแผนจะเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ (28 ธ.ค. – 1 ม.ค.)

โดยในจํานวนนี้ร้อยละ 49.4 จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด / กลับบ้านเกิดเยี่ยมญาติ รองลงมาร้อยละ 41.0 จะไปเข้าวัดทําบุญและร้อยละ 22.2 จะไปช้อปปิ้งกินข้าวตามร้านอาหารห้างสรรพสินค้า ขณะที่ร้อยละ 25.4 ไม่มีแผนที่จะไปไหน

สําหรับเรื่องที่กังวลหากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 67.6 กังวลเรื่องการจราจรที่ติดขัดเป็นอัมพาต รองลงมาคือเรื่องอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 40.0

ส่วนเรื่องที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้มงวดดูแลเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยมากที่สุดคือ การเข้มงวดตรวจตราคนเมาแล้วขับคิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาคือการเข้มงวดผู้ขับขี่รถเร็วเกินมาตรฐานที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ 57.3 และถนนหนทางที่ดีทั้งทางหลักและทางเลี่ยงเมืองคิดเป็นร้อยละ 42.5

เมื่อถามความเห็นต่อมาตรการทั้งชิมช้อปใช้และ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยจะกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.7 เห็นว่าจะกระตุ้นได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 24.3 เห็นว่าจะกระตุ้นได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ด้านสถานที่ที่อยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 มากที่สุดคือ วัดที่จัดให้มีสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีพุทธคิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือลานประตูท่าแพเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 19.1 เซ็นทรัลเวิลด์กทม. คิดเป็นร้อยละ 13.6 พัทยาชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 11.7 และภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 11.2

เมื่อถามถึงความตั้งใจจะไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 63.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ขณะที่ร้อยละ36.9 ตั้งใจว่าจะไป

ขณะที่เมื่อถามว่านักการเมืองที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ด้วยมากที่สุด คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คิดเป็นร้อยละ 15.1 รองลงมาคือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ ทักษิณ ชินวัตร คิดเป็นร้อยละ 1.8

ส่วนดารานักร้องนักแสดงไทยที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ด้วยมากที่สุด คือ อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน-บอดี้สแลม) คิดเป็นร้อยละ 8.2 รองลงมาคือ พัชราภา ไชยเชื้อ คิดเป็นร้อยละ 7.2 และ ธงไชย แมคอินไตย์ คิดเป็นร้อยละ 6.8